Детската емисија Рингишпил, започна да се емитува за првпат, во Април 2008 година, на регионална прилепска телевизиска куќа. За кратко време емисијата успеа да го привлече вниманието на најмладите гледачи

By Creativity Production